!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hissarnas programmering

Fastighetens båda hissar är programmerade enligt nedan. Vi har valt att lägga beskrivningen här så att boende ska ha vetskap hur hissen är avsedd att fungera och utifrån det eventuellt kunna återkoppla sin erfarenhet av hissens styrning till styrelsen.

  1. Hissen prioriterar att transportera personer ner, funktionen kallas ”nedkollektiv”. Det innebär att om två personer på olika plan kallar på hissen, så går den först upp och stannar sedan på väg ner för att ta upp den andra personen.
    Om personerna på väg ner ska till olika våningsplan så stannar hissen i våningsordning, överst först.

  2. Om man ska åka upp i huset från ett mellanplan (vån 2–9), och hissen kommer uppifrån så är det lämpligt att stiga på hissen, d.v.s. åka med ner och sedan åka upp ditt man vill. Detta på grund av funktionen ”nedkollektiv”.

  3. Om flera personer ska åka upp så stannar hissen i våningsordning, oavsett vem i korgen som först tryckt på respektive våningsknapp.

  4. Rösten i hisskorgen är missvisande. Om hissen kommer uppifrån så säger den ”kör uppåt” och motsvarande om den kommer nerifrån så säger den ”kör nedåt”. Likaså saknas utrop vid vissa våningar. Detta kommer att påtalas för hissleverantören vid kommande besiktning.

Uppdaterad 2019-01-04