!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljö och säkerhet

Styrelsens uppdrag inom miljöområdet är att se till att krav i miljöbalken följs. 

Huvudprinciperna är Försiktighetsprincipen och Produktvalsprincipen som styrelsen säkerställer vid upphandlingar av tjänster och varor. Cirka 30 leverantörer är kontrakterade.

Felanmälan och akuta åtgärder

 • Vid akuta problem under icke arbetstid kontaktas vårt bevakningsföretag.
 • Vår tekniske förvaltare utför felavhjälpning under ordinarie arbetstid.
 • Styrelsen kontaktas i övriga fall via mail eller vid akuta fall till i entréerna namngivna kontaktpersoner. Klagomål hanteras av styrelsen.
 • Skadedjursfrågor hanteras av vårt saneringsföretag. För fastighetens gemensamma utrymmen ansvarar styrelsen och inom lägenhet ansvarar bostadsrättshavare/hyresgäst.
 • Vid vattenskador kontaktas det egna försäkringsbolagets skadereglerare.

Tekniska system

 • I varje entré finns en informationsterminal som innehåller information som är allmän, såsom telefonnummer till leverantörer m.m. samt bokningscentral för tvättstugorna.
 • Låssystemet är digitalt. Alla passager registreras i systemet och historiken kan följas upp.
 • Varmvatten mäts och debiteras per lägenhet.
 • Värmesystemet baseras på fjärrvärme med prisval av energikälla efter lägsta pris.
 • Ventilationssystemet besiktigas vart sjätte år genom OVK, nästa år 2020.
 • Utrymningslarm för tvättstugor, källarutrymmen och lokaler larmar vid brand i källaren. I trapphustaken finns rökluckor. Brandbesiktning och tester av utrustningarna utförs periodiskt.

Miljö- och hälsa

 • Sopor och återvinning är dimensionerat för boendes normala veckoavfall. Större mängder ska bortforslas av boende eller dennes entreprenör/leverantör.
 • Renhållning, snöröjning etc sköts av vår tekniske förvaltare. 
 • Städning av entréer, trapphus och tvättstugor är upphandlat hos privat företag.
 • Legionella bekämpas i en utrustning placerad vid VA Syd kallvattenmätare i källaren.
 • Råttspärr finns installerad i husets avloppsrör utanför fastigheten.
 • Fåglar, speciellt duvor kan hållas borta från balkonger genom blänkande rörliga föremål. Denna uppgift åvilar lägenhetsinnehavare.
 • Uppmätt värde av radon är 30 Becquerel per kubikmeter luft. Godkänt gränsvärde är 200.
 • Buller förekommer huvudsakligen från trafik på Limhamnsvägen. Begränsningen till 40 km/h har minskat denna belastning.
  Undertak med bullerdämpande skivor har installerats i trapphusen.
  De nya hissarna har minskat bullret i närliggande lägenheter.
 • Trädgårdsmiljön sköts av vår tekniske förvaltare.