!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fjärrvärme

I det bilagda dokumentet om fjärrvärme i vår fastighet framgår hur tillförd fjärrvärme förbrukas i fastigheten samt vilka de primära besparingsåtgärderna är. Observera att dokumentet avser fjärrvärme och inte elförbrukning.
 
Föreningen införde den i dokumentet beskrivna "prognosstyrd värme" hösten 2017. Det innebär att den värme som tillförs byggnaden från fjärrvärmenätet inte enbart bestäms av utomhustemperaturen utan även av väderdata i form av prognoser för vind, sol, luftfuktighet, m.m. samt även av lagrad värme i byggnadens delar. Därför finns temperaturgivare installerade i alla lägenheter. Syftet är att få underlag till hur husets värmesystem kan utformas, för den energistudie vi avser göra enligt underhållsplanen. Huvudsyftet är att förstå besparingsmöjligheter utan att drabbas av komfortförsämring. Dessutom används temperaturgivarna för kontroll av temperaturvariationen i lägenhet då boende så önskar.
Fjärrvärmebesparingen under 1 år beräknas bli cirka 70 000 kr.  

Dokument

Prognosstyrd värme.docx 2017-08-23
Utskriftvänlig version