!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkongrenovering

Balkongrenovering kommer att genomföras våren 2018.

Genomförande

På skissen är de olika balkongavsnitten numrerade. De kommer att renoveras enligt följande:

Etapp 1

Nummer 1, 2, 3 och 12 – vecka 6–13

Balkongerna och terrass lgh 1011 ska vara tömda senast söndag 4 februari.

Etapp 2

Nummer 4, 5, 6 och 7 – vecka 12–20

Balkongerna och terrass lgh 1010 ska vara tömda senast söndag 18 mars.

Etapp 3

Nummer 8, 9, 10 och 11 – vecka 19–26

Balkongerna ska vara tömda senast måndag 24 april. Tid för tömning av terrasserna lgh 1003, 1004, 1005 och 1006 meddelas senare.

Förvaring

Vid stämman i våras utlovade styrelsen möjlighet till förvaring av balkongmöbler. De som har terrasser får möjlighet att ställa in möbler i skyddsrum B som är låst. Övriga erbjuds att ställa möbler och liknande i cykelrum B. Alla delar ska vara märkta med lägenhetsnummer. Blommor kan placeras på piskbalkongen med utgång från vinden. Förvaring sker på egen risk. Tid för förvaring sammanfaller med den tid man ej har tillgång till sin balkong/terrass.

Markiser

Markiser måste tas ner enligt tider motsvarande tömning av balkonger. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för det, men kan kontakta Lars Hansson så kan de hjälpa till med det mot ersättning.

Ingen hyra

Styrelsen har beslutat att de som har terrasser inte ska betala hyra för dessa under den tid de inte kan disponeras.

 

Utskriftvänlig version