!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Felanmälan till Lars Hansson i Skåne AB

Ärenden som gäller fastighetsskötsel i allmänna utrymmen - trasiga lampor, krånglande entréportar och liknande - anmäler du som boende direkt till fastighetsförvaltaren Lars Hansson i Skåne AB antingen via e-post till larshansson.iskane@telia.com eller genom att lämna meddelande på deras telefonsvarare 040-49 69 55.
Övrig felanmälan för ärenden som inte Lars Hansson i Skåne AB hanterar

 • Vid akuta problem under icke arbetstid kontaktas vårt Bevakningsföretag.
  Telefonnummer finns i varje entré. Örestads Bevaknings AB 040-93 12 70
 • Styrelsen kontaktas i övriga fall via mail eller vid akuta fall till i entréerna namngivna kontaktpersoner. Klagomål hanteras av styrelsen. Styrelsen
 • Skadedjursfrågor hanteras av vårt Saneringsföretag. För i fastighetens gemensamma utrymmen ansvarar styrelsen och inom lägenhet av bostadsrättshavare/hyresgäst.
  Telefonnummer finns i varje entré. Anticimex 0771-40 11 00
 • Vid vattenskador kontaktas Försäkringsbolagets skadereglerare.
  Telefonnummer finns i varje entré. TA Skadereglering 08-683 04 60
 • Kone AB
  Hissfel, dygnet runt. Felanmälan: 0771-55 00 00
 • KIA Kvalitetsstäd
  Frågor och synpunkter, kontakta styrelsen