!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor och återvinning

Föreningens regler och rutiner för avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter och grovsopor

 

Föreningen källsorterar avfallet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn, men också för allas trivsel och för föreningens ekonomi - det är vi själva som får stå för kostnaderna.

Återvinningsstationen finns utmed Nicoloviusgatan. Husen som döljer återvinningskärlen är försedda med lås. Dessa öppnas med vanlig nyckel som också går till cykelhusen.


Tömningsdagar:

- Restavfall och matavfall: tisdagar och fredagar
- Papp/kartong, vitt glas, plast och metall: fredag
- Tidningar och färgat glas: måndag

 

Övrigt avfall, det vill säga allt som inte går att återvinna i något av våra kärl, transporterar var och en själv till miljöstation. De närmast oss är Sjölunda respektive Bunkeflo återvinningscentraler. Adresser och öpppettider till dessa finns här:

http://www.sysav.se/Templates/avc.aspx?id=362 (Sjölunda)

http://www.sysav.se/Templates/avc.aspx?id=375 (Bunkeflo)


För att underlätta för alla som inte har möjlighet att själva köra till återvinningscentralerna i Bunkeflo eller Sjölunda beställer vi container två till tre gånger per år. Då finns det möjlighet att slänga grovsopor och annat som inte kan slängas i vår egen återvinningsstation.

 

Att tänka på:


• Se till att soppåsarna är väl förslutna. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

• Undvik att kasta glas före 08 på morgonen och efter 20 på kvällen. 

• Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas vid återvinningsstationen utan ska lämnas på närmaste miljöstation. 

• Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas vid återvinningsstationen. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

• Det är inte tillåtet att lämna sopor/avfall utanför något av återvinningsstationens hus. 

• Det är strängeligen förbjudet att ställa något utanför själva återvinningsstationen.

Utskriftvänlig version