!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trapphusen

Innertaken

Undertaken i trapphusen döljer vattenledningsrör, avstängningsventiler och varmvattenmätare för lägenheterna. Plattorna får enbart tas ner med rena bomullsvantar på händerna.
Eftersom taket är sänkt finns risk för skador vid in- och utflyttning. Flyttföretag ska informeras om denna risk.

Förvaring i trapphusen

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får inga lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar då de riskerar att försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden i händelse av brand. Brandmyndigheten kräver att vi inte har några saker i trapphusen, inte ens en dörrmatta utanför dörren, då dessa kan påverka en brand - eller rökutveckling.

Fakta:
Styrelsen = Fastighetsägare = Ansvarig

I ägarens ansvar ingår att det ska vara möjligt att ta sig ur huset om det börjar brinna. Lösa och brännbara föremål som förvaras i trappuppgången riskerar att försvåra utrymningen. Ägare av byggnader är skyldiga att i "skälig omfattning" göra vad som behövs för att förebygga bränder samt hindra och begränsa
skadorna till följd av brand. Detta regleras i lagen om skydd om olyckor, som 2004 ersatte Räddningstjänstlagen. Trapphusen är alltså föreningens lokaler, inte de boendes och det är föreningen som ansvarar för dessa ytor. Det är förbjudet att förvara något i trapphuset.

Det är upp till samtliga boende att se till att ovanstående efterföljs. För de boende som väljer att inte följa myndigheternas krav kommer styrelsen i sin tur se till att detta efterlevs. Samtliga föremål kommer att tas bort och låsas in på hyresgästens bekostnad. Föremålen får därefter lösas ut efter anmälan till styrelsen.

Utskriftvänlig version