!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om Brf Örehus 2

Föreningen bildades redan 2002 under namnet Brf Nicoloviusgatan 5. 

Mer än två tredjedelar än de boende i fastigheten var klart intresserade av att bilda en bostadsrättsförening och att lämna ett mindre ekonomiskt bidrag för att genomföra detta. 


I januari 2003 registrerades föreningen hos Bolagsverket. Något intresse från hyresvärden Alecta att sälja fastigheten hade vid denna tidpunkt ännu inte visats. Först under våren 2007 beslutade Alectas styrelse att fastigheten skulle försäljas. 

Detta medförde att föreningen kallade till en stämma i september 2007 där en ny styrelse valdes och där Alectas bud presenterades. Spännvidden mellan Alectas och föreningens bud var vid denna tidpunkt mycket stor, i storleksordningen 50 miljoner kronor. 

Under hösten, vintern och våren 2008 fördes förhandlingar mellan föreningen och Alecta. Efter många turer landade man i maj 2008 på ett pris på 195,8 miljoner kronor. Budet sockrades med ett räntefritt lån på 28,3 miljoner under två år samt ett lån på 20 miljoner med takränta 3,5 % under 5 år. Föreningens styrelse accepterade budet och köpet kunde genomföras i juni 2008. 

Fastigheten övertogs med 21 tomma lägenheter. Dessa lägenheter hade Alecta i ett tidigare skede tänkt sig som evakueringslägenheter för boende i hus som skulle totalrenoveras. 65 hushåll valde att köpa sin lägenhet och 22 valde att bo kvar som hyresgäster.

En mer detaljerad berättelse om styrelsen från 2007 till 2013 finns att läsa i bifogat dokument nedan.Vem var Nicolovius?

Nicolovius hette egentligen Nils Lovén (1796-1858) och var präst, översättare och folklivsskildrare. Han är mest känd för sin bok i Skytts härad i Skåne vid början af detta århundrade: barndomsminnen. Nils Lovén är begravd på Rängs kyrkogård i nuvarande Vellinge kommun. 


· Läs mer om Nicolovius på svenska Wikipedia

 

Dokument

Krönika Brf Örehus.pdf 2014-01-06